Ziman u Jiyan

Ziman u Jiyan

M. Emin Altox, di sala 1953 ‘an de li gunde tinate ye navçeya nisebina merdine hatiye cihane. Di zarokatiye xwe de demek kurt feqeti kiriye u qur’an xwendiye, dibistane seretayi li tinate qedendiye. Dibistane navin u liseye li izmire di dibistanen şeve de xwendiye. Pişt re ketiye zankoya ziman ü wejeya filolojiya ingiliz. Ji ber ku tevli meclisa netewi ya (kum= dibe te girtin ü bi endamtiya rexistina veşarti te tewanbar kirin. Dikeve girtigehe ü neziki deh salan di girtigehe de dimine. Pişti kur ji girtigehe derdikeve. Di komel ü dezgehen demokratik de reveberi dike. Li İzmire navçeya karabağlare diji . Zewcandi ü çar zaroken wi hene .

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 6 Temmuz 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın