Kurdiya Pratik / Pratik Kürtçe

Di 23 Puşpera sala 1952an de li “rojava” gundekı bi ser qamişlo ve giredayı ji dayik buye. Perwerdehiya xwe heta lıseye (bakelorya) li qamişlo qedand. Li zanıngeha helebe beşa nedezyariye saleke xwend, paşe ji ber hin sedemen aborı neçar ma ku koçı bakure welet bike, u li nik xizmen xwe yen ku li ızmıre niştecih bibe.

Ji sala 1975an u vir ve li Izmıre dijı, zewicı ye; du kurr u keçek wi heye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir