Tasavvuf – Mezhepler – Tarikatlar


Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi Ciltli

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi Ciltli

Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî “kuddise sirruh” Hazretleri’nin “Mesnevî-i Şerîf”ini manzûm tercüme eden “İstanbul’dan yetişen şâirlerin en büyüğü” Nahîfî Muhammed Süleymân Efendi’yle alâkalı bu çalışmamız; ömrünü,..
Araştırma-İnceleme-Referans, Edebiyat, İslam, Önemli Olaylar ve Biyografi - Otobiyografi, Tarih, Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar7 Nisan 2018
Kor

Kor

Aşk ateşine kapılan üç yürek…Asırlık arayışların ve sırların peşinde kesişen yollar… Mevlânâ’nın serinletici ikliminde kendi gerçeğini keşfeden ve huzura kavuşan benlikler…İngiltere’nin soğuk ikliminde tasavvufun çekici dünyasıyla..
Edebiyat, İslam, Roman, Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar, Türk Edebiyatı25 Mart 2018