Kutsal Canavar Devlet

Kitapların isimleri önemlidir. Çoğu kez metnin bize ne anlattığını anlamamıza yardımcı olurlar. Bu kitabın ikinci baskıdaki ismi, ilk baskıdan farklı kullanıldı; Kutsal Canavar Devlet yerine Kutsallık ile Rasyonellik Sarkacında Devlet tercih edildi belli sebeplerden dolayı.
Ancak bir türlü ısınamadım ikinci adına. Bu yüzden, Kutsal Canavar Devlet ismine geri dönüyorum. Kanımca bu isim metni daha iyi anlatıyor,ruhunu ortaya koyuyor.

Kitabı, her ne kadar geliştirmek istesem de başaramadım. Oysa üzerine oldukça fazla çalışmışlığım var. Umarım 4. baskıya ekleyebilirim. Kitap, hala bir çalışma taslağı bu sebeple. Olmamışlığına devam ediyor. Hala ümidim var. Taslak olmaktan çıkıncaya kadar üzerinde çalışmaya devam edeceğim. Belki o zaman iddialı bir kitap haline gelebilir. Şimdilik bir
iddiası bulunmamakta.

 

Makine Kırıcılık

Kapitalist modernleşmenin şafağı… Mülksüzleştirme ve işçileştirme pratiklerine karşı direnenlerin tarihi. Çitlemelere, üretimin makineleşmesine, yoğun köle emeği kullanımına karşı, efsanelerden, mitolojik figürlerden, kehanetlerden beslenen, kapitalist üretimin tahakkümüne girmeyi reddeden ve en önemlisi de ortak olandan yoksun bırakılmaya ve değersizleştirilmeye meydan okuyan bir başkaldırı tarihi. Proleter isyanların en doğrudan, en tehditkâr ve ilk küresel biçiminin öyküsü: Makine Kırıcılar.

Yazar hakkında

Peter Linebaugh, Londra’da, N.Y. Cattaraugus’ta, Washington’da, Bonn’da ve Karaçi’de eğitim görmüş bir imparatorluk çocuğudur. Yurttaşlık hakkı mücadelelerinin sürdüğü sırada Swarthmore Koleji’ne gitti. Harvard Üniversitesi’nde ve Attica Cezaevi’nde, New York Üniversitesi’nde ve Illinois, Marion’daki Federal Cezaevi’nde öğretmenlik yaptı. Zerowork’ün editörü ve Midnight Notes Collective’in (Gece Yarısı Notları Kolektifi) üyesiydi. Albion’s Fatal Tree adlı kitabın ortak yazarı ve The London Hanged, The Many-Headed Hydra (Marcus Rediker’le birlikte), The Magna Carta Manifesto kitaplarının yazarıdır. Thomas Paine’in kitabının arka kapak tanıtım metinlerini hazırlayan Linebauh aynı zamanda E. P. Thompson’un PM’den çıkan William Morris: Romantic to Revolutionary adlı kitabının yeni baskısının editörüdür. Şu an Ohio’daki Toledo Üniversitesi’nde çalışmakta ve Great Lakes bölgesinde, güzel eşi Michaela Brennan ve diğer aile üyeleri Riley, Kate, Alex, Enzo ile birlikte büyük bir ailede yaşamaktadır.

Prens (Cool)

Machiavelli, bütün silahlı peygamberlerin başarılı, silahsızların başarısız oldukları gerçeğinden hareketle, politik teorisini ahlak bilimi ve ilahiyat ile bir bütün oluşturacak şekilde kurmak yerine, iktidar ve egemenlik tekniklerinin ayrı, özerk bir bilimi olarak tasarlar. Politikanın kendine özgü, bağımsız bir alan oluşturduğunu keşfeden düşünür,  öğretisini, dönemin yeni yeni gelişmeye yüz tutmuş doğa bilimlerinin tümevarımcı yöntemiyle açıklamaktadır. Olgusal, özel durumlardan, genele, yasal düzenliliklere varan bu yöntem; doğa bilimlerinde, hedefli; amacı önceden belirlenmiş müdahalelerle doğal süreçleri etkilemeyi ve onları denetim altına almayı mümkün kılmayı sağlayan yol olarak kabul edilmiştir. Machiavelli, toplumsal süreçleri etkilemenin ve denetim altına almanın mümkün olduğnu düşünür. Toplumsal insanın kolektif davranışı, onun teorisinde bir malzemedir; politika konusunda donanımlı hükümdar ya da yönetici bu malzemeyi, bir hammadde gibi şekillendirebilmedir.

Prens (Timeless)

Tarih felsefesinin kurucularından sayılan Machiavelli’nin “Il Principe” adlı bu yapıtını devlet adamlarının, politikaya ilgilenenlerin, şirket yöneticilerinin, herhangi bir alanda yönetici olmayı tasarlayan herkesin mutlaka okuması gerektiğine inanıyorum. Kitabı okuyanlar, devlet yönetiminde ve dünya siyaset arenasında bazı kuralların ve gerçeklerin hala değerini korumaya devam ettiğini göreceklerdir.

-Prof. Dr. Harun Mutluay