Kurt edebiyati


Siya Nepene

Siya Nepene

Neşitexile, bila nefesa me, di nav gerra deve me de avjenı bike neşitexile, bila tıne zimane me ji bedengiye re peyven pevşabune bıne neşitexile, bila..
Kurt edebiyati, Tüm Kitaplar6 Temmuz 2017
Reçen Di Neynike De

Reçen Di Neynike De

Dewleta alman dest danıbu ser polonyaye, zimane polonı li dibistanan qedexe kiribu. Di dibistanan de zimane almanı dihat bkaranın. Ku ders diqediya, mamaoste ji sinife..
Kurt edebiyati, Tüm Kitaplar6 Temmuz 2017
Ziman u Jiyan

Ziman u Jiyan

M. Emin Altox, di sala 1953 ‘an de li gunde tinate ye navçeya nisebina merdine hatiye cihane. Di zarokatiye xwe de demek kurt feqeti kiriye..
Kurt edebiyati, Tüm Kitaplar6 Temmuz 2017
Şaer Kuşt İn!

Şaer Kuşt İn!

dema wan tu ani ber diwerleza zebaniyan hebüu saeta ma’ran büdi dilan de serobini hev dibuntiving tavile verasti navenda navenda dile te kirinreşken çaven gewr..
Kurt edebiyati, Tüm Kitaplar6 Temmuz 2017