Kürt Edebiyatı


Xewndank

Xewndank

”Xewndank” “Xewndank”a Erol Şaybek (Bawer Ronahî) di nav weşanen Avesta de derket. Ji çiroke Gote min ev brokoli ye. Ne celebek ji kelemen gundan e...
Edebiyat, Kürt Edebiyatı23 Haziran 2018
Eski Kürt Öyküleri

Eski Kürt Öyküleri

Yazılı kültürün çok yaygın olmadığı Kürt toplumunda, kuşaktan kuşağa, dilden dile aktarılan öykü ve söylencelerin Kürt tarihini aydınlatmada önemli bir yeri var. Bu nedenle öykülerde,..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Öykü24 Mayıs 2018
Nas-Na-Me

Nas-Na-Me

Kiteba duyem a Dîlber Hema “Nas-Na-Me” di nav weşanen Avesta de derket. Kiteb di reza Şahmaran de derketiye ku taybet e bi berhemen jinen kurd...
Edebiyat, Kürt Edebiyatı12 Mayıs 2018
Reis Remezan (Ekan)

Reis Remezan (Ekan)

Çiroka Ferhad Pirbal “Reis Remezan(ekan)” bi sorani ü kurmanci di nav weşanen Avestaye de derket. Kurmanci ü transkripsiyona çiroke ji aliye Eyup Subaşı ü Çetoye..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı11 Mayıs 2018
Kürt Halk Anlatıları

Kürt Halk Anlatıları

Kürt Halk Anlatıları, hem ülkemizden hem yabancı kaynaklardan derlenip Türkçeye çevrilen bir çalışmadır. Bu anlatılar ders vericidir, hatta hayal gücümüzü kışkırtan bir öz taşırlar.Onlarda Anadolu..
Anlatı, Edebiyat, Kürt Edebiyatı11 Mayıs 2018
Nameyek ji Xwede re

Nameyek ji Xwede re

Romana nu ya Ciwanmerd Kulek “Defteren Perridankan” di nav weşanen Avesta de derket. “Hemu çuken ji vir radibin bi baskeki ne. Teqwima me ü siyasetmedaran..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı11 Mayıs 2018
Çiroka Malbata Evdo

Çiroka Malbata Evdo

Yek ji kiteben destpeke en Firat Ceweri, ”Çiroka Malbata Evdo” di nav weşanên Avesta de derket. “Maleke donzdeh kuflet Ya Evdo lawe EshedLi Bavsise dijiyan..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı10 Mayıs 2018
Anatomiya Demsalen Zer

Anatomiya Demsalen Zer

Yaşamı boyunca Kürt edebiyatına emek veren, Kürt şiirinin çağdaş öncülerinden Arjen Ari anısına Evrensel Basım Yayın, Arjen Ari’nin ailesi, Lis Yayın, Ronahi Yayınları ve Kürt..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Şiir10 Mayıs 2018
Anatomiya Demsalen Zer

Anatomiya Demsalen Zer

Yaşamı boyunca Kürt edebiyatına emek veren, Kürt şiirinin çağdaş öncülerinden Arjen Ari anısına Evrensel Basım Yayın, Arjen Ari’nin ailesi, Lis Yayın, Ronahi Yayınları ve Kürt..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Şiir10 Mayıs 2018
Girti

Girti

Çiroken peşi yen Firat Ceweri ku di salan 80yi de nivisandibun u wek kiteb bi nave ”Girtî” di 1986an de li Swede derketibun, careke din..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı3 Mayıs 2018
Dewleta Dilan

Dewleta Dilan

Va ku ji qirejiya derudor dijwartir qirejiya hest ü ramane. Be dawin dagirkirina dilan. Qetliyama viyan ü evine.. Şere navxweyi e di navbera organan de..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı24 Nisan 2018
Kaxez Ciltli

Kaxez Ciltli

Di ve berheme de li gel serpehatiya peydabuna kexeza qederguher, li ser paşerroja we u civata bekaxez ji fikir u perspektifen cuda dihen peşkeşkirin. Hun..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı24 Nisan 2018
Her Du Jiyanname

Her Du Jiyanname

“Kuliya Hesini” u “Ka Bilind Bike, Denge Borezane Heta Bi Dawiye Bilind Bike…” Herdu jiyannameyen niviskare kurd e erebinivis Selim Berekati ne ku birahatiyen zaroki..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı24 Nisan 2018
Miriyen Sade

Miriyen Sade

“Tevina şeve ji hev ket. Şev sistopisto bu. Derizi. Herifi u belav welav bu. Xelek bi xelek hilweşiya. Şev pelate bu. Tevlihev bu. Şeve aqile..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Roman23 Nisan 2018
Sisırke Hesıni

Sisırke Hesıni

Ka bibeje zaroko! Te çi ditiye kamboxo; her tişti bibeje; her tişti tazi bike. Toz u kulxane bi ser sere me rake. Ka çirçiroka Binxete..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı23 Nisan 2018
Korere

Korere

Jiyan reyeke direj e. Di ve reye de gelek korere hene ku rewiyen daye sere u hew dikarin je vegerin. Di ve rewitiye de bidestxistina..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Öykü23 Nisan 2018
Siya Şeve

Siya Şeve

Pişti romana xwe ya dilveker “Evina Merxaseki” ya ku çiroka evina Derweşe Evde u Edule tine zimen, İbrahim Osman ve care me dibe geşta çiroken..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Öykü23 Nisan 2018
Rojava

Rojava

Qeland’in Bi Roboski şiirinden Qeland’in bi RoboskiDinitrandin bangera reşLi çiya ye ase!Li ware bin destDinitrandin hezen kovi..34 bazirang e zarokBi şah’ya sersal eLi bin nan’e..
Edebiyat, Kürt Edebiyatı, Şiir21 Nisan 2018