İslam


Baharistan

Baharistan

Sanat ve edebiyatın şahdamar isimlerinden Abdurrahman Cami’nin Baharistan’ı 500 yıldır etkisinden ve gücünden birşey kaybetmeden kültür ve medeniyet dünyamızda bir yıldız gibi ışıltısını sürdüren eserlerden..
Edebiyat, Edebiyat - Roman, İslam, Roman10 Nisan 2018
Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi Ciltli

Mesnev-i Şerif Mütercimi Nahifi Süleyman Efendi Külliyatı ve On Eserinin Tıpkıbasımı, Tercümesi, Sadeleştirilmesi Ciltli

Mevlânâ Muhammed Celâleddîn-i Rûmî “kuddise sirruh” Hazretleri’nin “Mesnevî-i Şerîf”ini manzûm tercüme eden “İstanbul’dan yetişen şâirlerin en büyüğü” Nahîfî Muhammed Süleymân Efendi’yle alâkalı bu çalışmamız; ömrünü,..
Araştırma-İnceleme-Referans, Edebiyat, İslam, Önemli Olaylar ve Biyografi - Otobiyografi, Tarih, Tasavvuf - Mezhepler - Tarikatlar7 Nisan 2018
Çölün Feryadı

Çölün Feryadı

Yol uzun, yol kahır dolu… Kervan dertli, kervan yorgun… Zaman durmuş sanki… Atılan her adım, yüreklere ince sızılardan dokunuşlar işliyor ve yollar, mersiyeler, ağıtlar yakıyor…..
Edebiyat, Edebiyat - Roman, İslam, Roman7 Nisan 2018
Kanlı Düğün

Kanlı Düğün

Vatan çocuklarının saf dimağ ve gönüllürine, onların ufuklarını aydınlatacak büyük ve ulvi düşüncelerin ilk tohumlarını ekebilmek herşeyden ziyade tarih şuurunun beslenmesiyle mümkündür. Bu maksatladır ki..
Edebiyat, Edebiyat - Roman, İslam, Türk Edebiyatı26 Mart 2018
Piri Reis

Piri Reis

Tarihi romanlar serimizin bu onbeşinci eseri olan Piri Reis’in ailevi (Dramatik) macerası ile Kanuni Sultan Süleyman derinin nihayetine kadarki vak’alar anlatılmış olmaktadır. İlim tarihinde “Kitab-ı..
Edebiyat, Edebiyat - Roman, İslam, Tarihsel Romanlar26 Mart 2018