Dünya Siyaseti ve Politikası


Makine Kırıcılık

Makine Kırıcılık

Kapitalist modernleşmenin şafağı… Mülksüzleştirme ve işçileştirme pratiklerine karşı direnenlerin tarihi. Çitlemelere, üretimin makineleşmesine, yoğun köle emeği kullanımına karşı, efsanelerden, mitolojik figürlerden, kehanetlerden beslenen, kapitalist üretimin..
Araştırma-İnceleme, Dünya Siyaseti ve Politikası, Edebiyat, Genel Politika, Siyaset Bilim, Siyaset Tarihi, Politik Akımlar - Hareketler, Politika Siyaset, Roman, Siyaset Bilimi, Sol Hareketler19 Mart 2018