Dil Bilim


Codex Cumanicus Ciltli

Codex Cumanicus Ciltli

Codex Cumanicus, Kuzey Kıpçak Türkçesinin en önemli eseridir. 13. yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyılın ilk yarısında Karadeniz’in kuzeyinde yazılmış olan bu eşsiz eser, hem kültür hem..
Dil Bilim, Edebiyat20 Haziran 2018
Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi Çözümlemeleri

Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi Çözümlemeleri

Dil bilgisi ve anlam bilgisi çözümlemeleri, ancak birlikte yürütülebilen çalışmalardır. Bu çözümlemeler, dilin ses, biçim, söz dizimi, metin ve bağlam düzlemlerinden herhangi birinde yapılabilir. Çözümlemesi..
Dil Bilim, Edebiyat26 Mayıs 2018
Türkçenin Ses Bilgisi

Türkçenin Ses Bilgisi

İnsan hayatının hemen hemen her alanını ilgilendirmesine, diğer bütün bilim dallarıyla ilişkisi olmasına rağmen, ülkemizde deneyli fonetik araştırmalarına hemen hemen hiç yer verilmediği hepimizce bilinmektedir...
Dil Bilim, Edebiyat, Türk Edebiyatı24 Mayıs 2018
Gaspıralı İsmail ve Türkçede Birlik

Gaspıralı İsmail ve Türkçede Birlik

Türk dilbirliği konusunda en şuurlu ve başarılı çalışma, hiç şüphesiz, Gaspıralı İsmail’e aittir. Gaspıralı, Türk dünyasının “Dilde, işte, fikirde birlik” şiarıyla bütünleşe bileceğini savunmuş ve..
Dil Bilim, Edebiyat16 Mayıs 2018
Semantik

Semantik

Mark Richard tarafından derlenen “Anlam” adlı bu seçki Frege, Quine, Putnam, Kripke, ve Davidson gibi kilit kişiler tarafından yazılmış makaleleri ve Mark Wilson, Paul Horwich,..
Dil Bilim, Edebiyat8 Mayıs 2018
Kırmanç

Kırmanç

Dersim merkezli Kırmanç topluluğu anadilini Kırmançki olarak tanımlarken, karakteristik olarak aynı dili konuşan Palu-Genç Siverek topluluğunu Zaza kimliği ile tanımlamakta ve diline de Zazaki diyebilmektedir...
Dil Bilim, Edebiyat, Genel Sosyoloji, Sosyoloji3 Mayıs 2018
Osmanlıca Dersleri 2

Osmanlıca Dersleri 2

Bu kitap fakültelerimizin Tarih, Edebiyat, Sanat Tarihi, Arşivcilik, Kütüphanecilik bölümlerinin 2. sınıfları için yardımcı ders kitabı olmak üzerehazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında genel bilgiler yanında, Osmanlı kroniklerinden..
Dil Bilim, Edebiyat19 Ocak 2018
Türk Dili Üzerine İncelemeler

Türk Dili Üzerine İncelemeler

Bu kitapta, Prof. Dr. Leylâ Karahan’ın bugüne kadarçeşitli dergilerde yayımlanan Türk dili hakkındakibilimsel yazılarını okuyacaksınız. Konulara vesorunlara sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşanyazar, daha çok Türkçenin..
Dil Bilim, Edebiyat18 Ocak 2018
Türkçenin Dil Bilgisi

Türkçenin Dil Bilgisi

Dil, gerçek dünyanın, dilin saymaca birimleri ile yeniden kurulmasıdır. İnsan yapıp etmelerinin içinde bulunan dil alanı, insanoğlunun hem ürünü hem de üreticisi olduğu tek alandır..
Dil Bilim, Edebiyat18 Ocak 2018
Dillerin Katli

Dillerin Katli

“Bir dilin ölümü bir milletin ölümüdür.” “Elinizdeki kitap insanoğlunun geleceği hakkında kaygı duyan herkese hitap ediyor. Dillerin Katli’ndeki bilgi, gözlem ve analiz zenginliği zihinleri aydınlatıyor,..
Dil Bilim, Edebiyat, Eleştiri, İnceleme, Kuram25 Ekim 2017
Söz ve Diksiyon Sanatı

Söz ve Diksiyon Sanatı

“Öyle güzel konuşanlar vardır ki, bildikleri konu üzerinde düşüncelerini, duygularını düzgün tümceler kurup etkili sözcükler bularak söyler, dinleyenleri hayran bırakırlar.” -Nüzhet Şenbay- Bu kitap hem..
Diğer, Dil Bilim, Edebiyat, Eğitim4 Ekim 2017
İmgesel İletişim

İmgesel İletişim

Düşünce evreninin bilinmeyenlerine, göksel düş görüsü bir yıldız gözlemcisinin teleskop titizliği ile görüş alanına her defasında yeni bir evren katan yazar, yaşamın her yerindedir. Zaman..
Dil Bilim, Edebiyat2 Ekim 2017
Oğuzcanın Karadeniz Serüveni

Oğuzcanın Karadeniz Serüveni

Oğuzcanın Karadeniz Serüveni’nde Oğuz Türkçesinin, son bin beş yüz yıllık tarihi boyunca Karadeniz çevresinde çok geniş bir alanda yaygın olduğu, Karadeniz’in tarihte ayırıcı değil, Türk..
Dil Bilim, Edebiyat13 Eylül 2017
Türkçede Niteleme

Türkçede Niteleme

Türkçede niteleme sıfat işlevli yan tümceler, Fatma Erkman Akerson – S. N. Şeyda Ozil Yazarların bu eseri hazırlarken amacı, Türkçedeki yan tümce yapılarının tümünü incelemektir...
Dil Bilim, Edebiyat31 Ağustos 2017
Karay Türklerinin Dili

Karay Türklerinin Dili

Karayca; Hazar Devleti’nin bakiyesi kabul edilen, Museviliğin Karia mezhebini kabul etmiş olan Karayların dilidir. Bu dil, Türk dilinin Kıpçak lehçelerinden biridir. Karay Türklerinin Dili başlıklı..
Dil Bilim, Edebiyat31 Ağustos 2017
Orhon Türkçesi Grameri

Orhon Türkçesi Grameri

A Grammar of Orkhon Turkic adıyla eski Orhon Türkçesi gramerinin hem yeni belgeler ve bilgilerle genişletilmiş bir çevirisi hem de bu alandaki en son gelişme..
Dil Bilim, Edebiyat31 Ağustos 2017
Tarihi Karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi

Tarihi Karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi

Çalışma, bugün Sibirya coğrafyasında varlığını sürdürmekte olan Tofa Türkçesinin biçim bilgisinin tarihî-karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve Tofa Türkçesindeki biçimbirimlerin yapısal ve işlevsel özelliklerinin tespit edilmesine dönüktür...
Dil Bilim, Edebiyat31 Ağustos 2017
Çağdaş Türk Lehçeleri

Çağdaş Türk Lehçeleri

Elinizdeki çalışma, Üniversitelerimizin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde çeşitli adlar altında okutulmakta olan..
Dil Bilim, Edebiyat31 Ağustos 2017
Divan Hüdayi Sala Muslısı

Divan Hüdayi Sala Muslısı

Adı Mustafa sanı Salâ Muslısıdır. İstanbul’da Haseki Mahallesinde doğdu. Ahlakî nezafet ve nezaketiyle tanındı, sesinin teravet ve halavetiyle ün saldı. Arapçadan anlardı. Öğrenimini bitirdikten sonra..
Dil Bilim, Edebiyat31 Ağustos 2017
Bahşayiş Lügati

Bahşayiş Lügati

Bahşayiş Lügati, Anadolu çevresinde gelişen Oğuz Türkçesinin kelime varlığına dair özgün ve önemli veriler sunan tematik bir sözlüktür. Bir Arapça-Farsça sözlüğün satırarası Eski Oğuz Türkçesi..
Diğer, Dil Bilim, Edebiyat, Eğitim31 Ağustos 2017
Yazınsal Okuma Süreçleri

Yazınsal Okuma Süreçleri

Neden bazı metinler yazın, yani edebiyat adı altında toplanır? Bu soruyu yanıtlamak kolay değildir; çünkü yazının sınırları yoktur. Bir edebiyat metnine farklı biçimlerde yaklaşabiliriz. Aslında..
Dil Bilim, Edebiyat30 Ağustos 2017