Alevilik-Bektaşilik


Ailevi

Ailevi

“… Alevilik İslamiyet’in özüdür. Biz yalnız Allah’a inanır ve ona ibadet ederiz. Elçisi Hz. Muhammed’dir. Ondan sonra vekil olarak Hz. Ali Efendimiz gelir. Burası bizim..
Alevilik-Bektaşilik, Edebiyat, İslam, Roman11 Temmuz 2017