Ali Ali

"Tanrı hiçbir zaman zayıf ordulardan yana olmamıştır" diyor bir bilgin. Hz. Ali’nin zayıflardan yana olduğu...