İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm

İkinci Yeni Şiiri ve Postmodernizm

Birinci Yeni olarak da adlandırılan “Garip Hareketinden sonra, ikinci Yeni Şiiri’nin, Modern Türk Şiirindeki en önemli kırılma olduğu konusunda edebiyat çevrelerinde yaygın bir kanaat bulunmaktadır. “Garip”in yaptığı gibi, başlangıçta bir mandesto ile poetik görüşlerini ortaya koymamış olmalarına rağmen ikinci Yeni şairlerinin, şiirde anlamdan çok biçime, saz dilimin de delormasyona, alışılmamış bağdaştırmaların yol açtığı mantık dışı söyleyişlere, şiirin temel unsurlarından olan imgeye, nesnel gerçekliğin algılanmasındaki keyfiyete tanıdıkları öncelik nedeniyle Türk şiirini derinden etkiledikleri bir gerçektir. Hem Batılı hem de Doğulu kaynakların mirasından yararlanan İkinci Yeni’nin öne çıkan şairlerinin, Türkiye’nin özellikle 1960’lardan sonra hızla değişmeye başlayan toplumsal siyasal yapısının da etkisiyle şiirsel söylemlerini, zaman içinde kişisel özelliklerin giderek daha ağır bastığı bir çizgide geliştirdikleri görülmektedir. Türk şiiri üzerindeki İkinci Yeni etkisinin özellikle 1980’lerin başından itibaren hızlandığı, İkinci Yeni’nin günümüzde yapılan şiirin biçimlenmesinde hala önemli bir ağırlığa sahip olduğu bir gerçektir.

Türk Şiirini bugün bile etkisi altında tutan ikinci Yeni Şiiriyle ilgili olarak kaleme alınan bu kitapta yer alan yazıların büyük bir çoğunluğu, postmodern düşüncenin edebi anlayışını, post modernizmin felsefi temellerini de dikkate alarak ikinci Yeni Şiirinin söylemiyle ilişkisi bağlamında ve postmodernizmin metinlerarasılık yaklaşımına ağırlık veren bir tutum içinde, anlamaya çalışmaktadır. Kitapta yer alan yazılar, yazarın 2012-2015 yılları arasında kimi edebiyat dergilerinde yayımlanan, kitaba alınırken kimi bölümleri yeniden gözden geçirilen yazılarından oluşmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 6 Temmuz 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın