Dede Korkut Hikayeleri (Cool)

Türk yazınında anlatı geleneğinin temel yapıtlarından biri olan Dede Korkut kitabının asıl adı, Dresden kütüphanesinde bulunan yazma nüshasında Kitab-ı Dedem korkut”ala Lisan-ı Taife-i Oğuzan ( Oğuzların Diliyle Dedem Korkut Kitabı ); Vatikan’da bulunan yazma nüshasındaysa Hikayet-i Oğuzname-i Kazan Beg ve Gayrı’dır ( Kazan bey ve Öetikilerin Öyküleri). Hem eski Türklerin yaşamlarının birer belgesi, hem de Osmanlıca öncesi Türk dilinin en önemli örneği olan bu öykülerde, İslamlık öncesi dönemde Oğuzların başlarından geçen kimi olaylar, çağdaş anlatı tekniğine yakın bir anlatımla öykülenir. Bu bakımdan , yazınımızda halk öykülerinden de, destanlardan da farklı bir yeri ve önemi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir